martes, octubre 16

CONTENIDOS EUSKERA.

-Subjuntibera (ukan eta izan) [nadin, dadin,dezazun..ditzadan..]
-Hiztegia
- Irakurmena